Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – rejestracja użytkownika

 1. Niniejszym udzielają Państwo zgody Mature services s.r.o., z siedzibą Jungmannova 319 , 50601, Jičín, REGON: 08294186 Sygnatura akt C 44089, prowadzone przy Sądzie Okręgowym (Krajský soud) w Hradcu Králové (dalej tylko „Administrator“), aby zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej tylko „Rozporządzenie“), przetwarzała następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko

 • adres e-mail

 • adres i adres do doręczeń

 • data urodzenia

 • numer telefonu

 • nazwa firmy

 • REGON, NIP

 1. Imię, nazwisko, adres e-mail, datę urodzenia można przetwarzać na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, ich przetwarzanie jest konieczne w celu utworzenia profilu klienta.

 2. Adres, adres do doręczeń, numer telefonu, nazwa firmy, REGON, NIP będą przetwarzane w celu uzupełnienia danych do wystawiania faktur.

 3. Na powyższe przekazanie udzielają Państwo swojej jednoznacznej zgody. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. Zgodę można kiedykolwiek odwołać, na przykład wysyłając e-mail lub list na adres kontaktowy Administratora.

 4. Przetwarzanie danych osobowych jest wykonywane przez Administratora, dane osobowe mogą jednak dla niego przetwarzać również następujące podmioty przetwarzające dane.

- podmioty przetwarzające dane, z którymi Administrator ma zawartą umowę o przetwarzaniu danych.

 1. Prosimy przyjąć do wiadomości, że zgodnie z Rozporządzeniem mają Państwo prawo:

 • kiedykolwiek odwołać zgodę,

 • zażądać od nas informacji, jakie Państwa dane osobowe przetwarzamy,

 • zażądać od nas dostępu do tych danych, zlecić ich aktualizację lub korektę, ewentualnie zażądać ograniczenia przetwarzania,

 • zażądać od nas usunięcia tych danych osobowych – Administrator dokona usunięcia, jeśli to usunięcie nie będzie niezgodne z przepisami prawnymi lub jego uprawnionymi interesami,

 • do przeniesienia danych oraz prawo do zażądania kopii przetwarzanych danych osobowych,

 • złożyć skargę do Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych oraz prawo do skutecznej ochrony sądowej, jeśli uzna, że prawa podmiotu danych zgodnie z Rozporządzeniem zostały naruszone w następstwie przetwarzania jego danych osobowych niezgodnie z Rozporządzeniem.

   

  • Zgoda na wysyłanie newsletterów

1. Niniejszym udzielają Państwo zgody Mature services s.r.o., z siedzibą Jungmannova 319, 50601, Jičín, REGON: 08294186, Sygnatura akt C 44089, prowadzone przy Sądzie Okręgowym (Krajský soud) w Hradcu Králové (dalej tylko „Administrator“), aby zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej tylko „Rozporządzenie“), przetwarzała następujące dane osobowe:

 • adres e-mail

2. Adres e-mail będzie przetwarzany w celu wprowadzenia do bazy danych na potrzeby wysyłania informacji handlowych. Przetwarzanie adresu e-mail jest konieczne do celów wysyłania informacji handlowych.

Imię i nazwisko będą przetwarzane w celu dostosowania sposobu zwracania się i wyboru treści informacji handlowej. Udostępnienie tych danych nie jest obowiązkowe.

3. Zgodę można kiedykolwiek odwołać, na przykład wysyłając list, e-mail lub klikając na link w informacji handlowej. Skutkiem odwołania zgody będzie wstrzymanie wysyłania informacji handlowych.

4. Przetwarzanie danych osobowych jest wykonywane przez Administratora, dane osobowe mogą jednak dla niego przetwarzać również następujące podmioty przetwarzające dane:

- podmioty przetwarzające dane, z którymi Administrator ma zawartą umowę o przetwarzaniu danych.

 1. Prosimy przyjąć do wiadomości, że zgodnie z Rozporządzeniem mają Państwo prawo:

 • zażądać od nas informacji, jakie Państwa dane osobowe przetwarzamy,

 • zażądać od nas dostępu do tych danych, zlecić ich aktualizację lub korektę, ewentualnie zażądać ograniczenia przetwarzania,

 • zażądać od nas usunięcia tych danych osobowych – Administrator dokona usunięcia, jeśli to usunięcie nie będzie niezgodne z przepisami prawnymi lub jego uprawnionymi interesami,

 • do przeniesienia danych oraz prawo do zażądania kopii przetwarzanych danych osobowych,

 • złożyć skargę do Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych oraz prawo do skutecznej ochrony sądowej, jeśli uzna się, że prawa podmiotu danych zgodnie z Rozporządzeniem zostały naruszone w następstwie przetwarzania jego danych osobowych niezgodnie z Rozporządzeniem.